„Seksmisja” – „Kopernik była kobietą!”

Proroctwa zapowiadane na rok 2044 spełniły się znacznie wcześniej niż Machulski zakładał.