Przewodnik dla rodzin…

Przewodnik dla rodzin chrześcijańskich po świecie filmu: Pocahontas – Wyraźnie zły (-2)

1. Z życzliwością przedstawia pogaństwo, spirytyzm i oparte na nich pierwotne kultury.
2. Wyraźnie promuje panteizm oraz zaciera zasadniczą różnicę pomiędzy człowiekiem, a resztą stworzeń (zwierzętami, drzewami, przyrodą).
3. „De facto” dyskwalifikuje chrześcijaństwo, którego przedstawiciele na tle pogaństwa i pogan jawią się jako ograniczeni i nudni ignoranci.

XD
#neuropa #bekazkatoli #film #rakcontent #heheszki