Przewodnik dla rodzin…

Przewodnik dla rodzin chrześcijańskich po świecie filmu: Happy Feet – Bardzo zły (-3)

1. Mamy tu do czynienia z łatwą do rozpoznania apologią bezbożności i ateizmu oraz atakami na wiarę w Boga i religię. (…)

2. Film ten z sympatią przedstawia rozwiązłość seksualną, obsceniczność oraz pozamałżeńskie tańce damsko-męskie. (…) „Lowelas”. Pingwin ów jest tu pokazany jako bardzo rozpustny (np. w pewnym momencie sugeruje, iż będzie uprawiał seks z ośmioma pingwinkami), ale jednocześnie pełni on funkcję swego rodzaju proroka, tego, który wskazuje i odkrywa prawdę (w przeciwieństwie do zrzędliwych, ignoranckich starców, którzy piętnują rozwiązłość oraz tańce).

3. Bajka ta z przychylnością pokazuje feminizm oraz brak szacunku dla władzy i starszych.
źródło

#heheszki #bekazkatoli #film #rakcontent #neuropa