Obrazek idealnie oddaje…

Obrazek idealnie oddaje stosunek
Episkopatu/kurwi do pedofilii wśród swoich
#katolicyzm #pedofilewiary #film #zabawawchowanego #religia