Most i kłamstwa

Prezes firmy Alex Stern kłamie odnośnie braku planów uruchomienia linii kolejowej przebiegającej przez most nad Jeziorem Pilchowickim. Linia kolejowa nr 283 jest planowana do rewitalizacji celem uruchomienia na niej przez samorząd województwa dolnośląskiego przewozów kolejowych. I to nie wszystko.