@Lodz: Rany Julek! Nie…

@Lodz: Rany Julek! Nie otwieraj oczu 😉
#lodz #sandrabullock #birdbox #film