Briggs : Pracuję dłużej niż…

Briggs : Pracuję dłużej niż ty, Harry, i nigdy nie musiałem użyć borni. Jestem z tego dumny.

Callahan : Jest pan dobrym człowiekiem, poruczniku. Dobrzy ludzie znają własne ograniczenia

#film #cytaty #heheszki